Scholarship: PTAP कार्यक्रम अन्तर्गत पाकिस्तानमा MBBS विषयको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न इच्छुक उम्मेदवारका लागि दरखास्त फाराम भर्ने बारे जरुरी सूचना

 

(Source: https://moe.gov.np/assets/uploads/files/Notice_PTAP2077MBBS.pdf?fbclid=IwAR10q8zxURkWa5faS_xl4WwvrcPjpwJndllrbmSwcKHSvpi2bn_PC_Y5MLY)

Leave a Reply